آنچه میخواهم پیدا نمی‌کنم

نمی‌دانم از کجا شروع کنم!
نمی‌دانم امکان‌پذیر هست یا نه؟
نیاز به مشاوره دارم….

دنبال چیزی هستم که پیدا نمی‌کنم.
پیمایش به بالا