رهبری کر

یک رهبر گروه کُر کیست؟ یک قطعه موسیقی را به دست بگیرید، چند خواننده با توانایی‌های مختلف را دعوت کنید. یک پیانو یا چند ساز برای همراهی آن‌ها اضافه کنید، و در یک اتاقی با کسی که یک چوب جادویی دست به گرفته جمع کنید. چه نتیجه‌ای خواهید داشت؟ یک گروه کُر. شخصی که چوب …

رهبری کر ادامه »