اجرا و کنسرت آموزشی و پژوهشی

در این برنامه هنرجویان صحنه و اجرا را با کنسرت آموزشی و پژوهشی تجربه می‌کنند.

ثبت‌نام کنسرت آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لطفا روزها و ساعت‌های مناسب برای برگزاری تمرین را انتخاب نمایید.

پیمایش به بالا