مدرک نوازندگی کاخن

در حرفه‌ی نوازندگی کاخن فرد بايد توانايي اجرای قطعات نوشته شده را برای ساز مورد نظر در قالب تک‌نوازی، هم‌نوازی، گروه‌نوازی با تكنيک و سونوريته خوب داشته باشد و قابليت خواندن پارتيتور را داشته باشد. نوازنده ساز كوبه‌اي كاخن شغل و هنري است در حوزه هنرهاي نمایشي و شامل شایستگي‌هاي سازشناسي كاخن، بدست گرفتن كاخن، ساز نوازي در میزان ساده و تركیبي، لنگ ساده و ترتیبي، تکنیک‌نوازي و ریتم‌نوازي، هم‌نوازي و گروه‌نوازي مي باشد و شامل فعالیت فرد به عنوان نوازنده در پروژه‌هاي استودیویي و ضبط موسیقي فیلم، تئاتر، نمایش، گروه‌هاي موسیقي و اجراي صحنه‌اي، تک‌نوازي، گروه‌نوازي و اركستری مي باشد.

اصطلاح انگليسي و جهانی

Cajon

شایستگی‌ها و توانایی‌های نوازنده‌ی کاخن

  • ساز شناسي كاخن
  • به دست گرفتن كاخن و انجام حركات اولیه
  • كاخن نوازي در میزان ساده
  • كاخن نوازي در میزان تركیبي
  • انجام تکنیک كاخن نوازي میزان ساده و تركیبي
  • كاخن نوازي در میزان لنگ ساده
  • كاخن نوازي در میزان لنگ تركیبي
  • تکنیک‌نوازي و ریتم‌نوازي
  • كاخن نوازي حرفه‌اي
  • هم‌نوازي و گروه‌نوازي

ارزشيابی

– كتبي: 25 %
– عملي: 65 %
– اخلاق حرفه اي: 10%

طول دوره آموزش

طول دوره آموزش جهت دریافت مدرک نوازندگی کاخن 180 ساعت و به شرح زیر می‌باشد.

– زمان آموزش نظری : 53 ساعت
– زمان آموزش عملي : 127 ساعت

پیمایش به بالا