مدرک مربی موسيقی كودک

مربي موسيقي كودك، شغلي از مشاغل گروه هنرهاي نمايشي مي‌باشد كه شامل شايستگي‌هايي نظیر آشنایی با تاریخچه و تئوری موسیقی، نت‌خواني و سلفژ، تفكيك و اجراي ريتم‌هاي مختلف، به كارگيري انواع سازها و تفكيك اصوات آن‌ها ، بكارگيري مهارت‌هاي روانشناسي با راهبردهاي آموزشي مناسب در فضايي خلاق، بكارگيري شيوه‌هاي بازي با موسيقي، نوازندگي با ساز بلز و دوره‌های تكميلي آموزش موسيقي كودک مي باشد.
اين شغل علاوه بر ارتباط با كودكان با گروه مشاغل مديران آموزشگاه هاي موسيقي، مديران مدارس، مديران مهدكودك ها، كانون پرورش فكري كودكان، بهزيستي، حوزه هنري كودك و نوجوان و … مرتبط مي باشد.

اصطلاح انگليسي استاندارد (و اصطلاحات مشابه جهاني) :

Children’s music teacher

شايستگي و توانایی‌های مربی موسیقی کودک

  • نت خواني و سلفژ
  • تفكيك و اجراي ريتم هاي مختلف
  • به كارگيري انواع سازها و تفكيك اصوات آن ها
  • بكارگيري مهارت هاي روانشناسي با راهبردهاي آموزشي مناسب در فضايي خلاق
  • بكارگيري شيوه هاي بازي با موسيقي
  • نوازندگي با ساز بلز
  • انجام دوره تكميلي آموزش موسيقي كودك با متد گام به گام با آوا

ارزشیابی

– كتبي: 25 %
– عملي: 65 %
– اخلاق حرفه اي: 10%

طول دوره آموزش

طول دوره آموزش جهت دریافت مدرک مربی موسیقی کودک 210 ساعت و به شرح زیر می‌باشد.

– زمان آموزش نظری: 65 ساعت
– زمان آموزش عملی: 145 ساعت

پیمایش به بالا