خوانندگی گروه کُر

کنسرت آموزشی آواز

در این دوره‌های آموزشی نوازندگان و علاقمندان به آواز، با اجرا و کنسرت آموزشی، گروه آوازی را تجربه می‌کنند.

دوره‌های آموزشی اجرا محور موسیقی

مدرک آواز

پیمایش به بالا