نت‌خوانی برای آواز | ویژه کودکان

در این دوره کودکان خواندن نت‌ها را با استفاده از قطعه‌های کوتاه و مبانی موسیقی آموزش خواهند دید.